Program Kelas Anak Angkat 2010

Setinggi-tinggi penghargaan dirakamkan kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program anak angkat ini. Program ini telah dilancarkan dengan jayanya pada 6 Februari 2010 bertujuan mewujudkan kelas yang penuh bermaklumat, kondusif dan selesa untuk semua pelajar. Terima kasih atas segala sokongan yang diberikan terutama kepada pihak pengurusan SK Taman Bukit Mewah, PIBG dan ibubapa serta mereka yang terlibat secara langsung atau tidak langsung.