Pendaftaran Zoom-A 2011

Pendaftaran Zoom-A bagi sesi persekolahan 2011 bagi pelajar tahun 5 dan tahun 6 telah bermula dari dari 25 Januari 2011. Berikut adalah beberapa pelajar tahun 5 dan tahun 6 yang belum membuat pendaftaran berdasarkan User ID yang telah diberikan.
Bil User ID Tahun
1 sktbm-5-10046 5
2 sktbm-5-10059 5
3 sktbm-6-10004 6
4 sktbm-6-10006 6
5 sktbm-6-10014 6
6 sktbm-6-10015 6
7 sktbm-6-10016 6
8 sktbm-6-10017 6
9 sktbm-6-10029 6
10 sktbm-6-10030 6
11 sktbm-6-10036 6
12 sktbm-6-10037 6
13 sktbm-6-10040 6
14 sktbm-6-10074 6
15 sktbm-6-10082 6


Diharap kepada semua pelajar yang memegang User ID seperti mana yang terpapar di atas membuat pendaftaran secepat mungkin. Bagi pelajar tahun 4 yang telah melanggan Zoom-A, User ID akan diberikan pada masa yang terdekat.

Sekian, untuk makluman bagi semua warga SKTBM......