Laporan Penggunaan Zoom-A

 Berikut adalah peratusan penggunaan Zoom-A sehingga bulan Mac 2011 bagi pelanggan Zoom-A tahap 2

Tahun 4
JUMLAH 4 ARIF 4 BESTARI 4 CERDIK
PENGGUNAAN JUM. % JUM. % JUM. %
JUMLAH AKSES 169 46.69 135 37.3 58 16.0
JUMLAH LATIHAN 128 48.12 105 39.5 33 12.4
LATIHAN BAHASA MELAYU 23 40.35 32 56.1 2 3.5
LATIHAN BAHASA INGGERIS 25 34.72 32 44.4 15 20.8
LATIHAN MATEMATIK 20 36.36 26 47.3 9 16.4
LATIHAN SAINS 60 73.17 15 18.3 7 8.5


Tahun 5
JUMLAH 5 ARIF 5 BESTARI 5 CERDIK
PENGGUNAAN JUM. % JUM. % JUM. %
JUMLAH AKSES 268 44.44 296 49.09 39 6.47
JUMLAH LATIHAN 323 56.27 211 36.76 40 6.97
LATIHAN BAHASA MELAYU 68 30.09 153 67.70 5 2.21
LATIHAN BAHASA INGGERIS 144 72.36 24 12.06 31 15.58
LATIHAN MATEMATIK 33 71.74 11 23.91 2 4.35
LATIHAN SAINS 78 75.73 23 22.33 2 1.94


Tahun 6
JUMLAH 6 ARIF 6 BESTARI 6 CERDIK
PENGGUNAAN JUM. % JUM. % JUM. %
JUMLAH AKSES 366 18.08 1230 60.77 428 21.15
JUMLAH LATIHAN 324 15.61 1160 55.88 592 28.52
LATIHAN BAHASA MELAYU 84 11.59 477 65.79 164 22.62
LATIHAN BAHASA INGGERIS 105 22.34 190 40.43 175 37.23
LATIHAN MATEMATIK 26 5.46 273 57.35 177 37.18
LATIHAN SAINS 109 26.91 220 54.32 76 18.77