Aktiviti Kajian Tempatan

Aktiviti ini dijalankan serta dikelolakan oleh En. Hairurnizam Bin Zin yang melibatkan pelajar Tahun 6 Bestari. Tujuan utama aktiviti ini adalah bertujuan untuk menguji tahap kerjasama berkumpulan yang ditunjukkan oleh pelajar-pelajar yang terlibat. Selain daripada itu, pelajar-pelajar didedahkan dan diserapkan dengan sifat berdikari dan membuat keputusan yang tepat dalam dalam jangka masa yang singkat.