Waktu 1 Murid 1 Sukan (1M1S)

Merujuk kepada perkara di atas, dimaklumkan bahawa program 1 Murid 1 Sukan (1M1S) merupakan salah satu daripada program Kementerian Pelajaran Malaysia yang bermula 2012.

Dasar Satu Murid Satu Sukan (1M 1S) mewajibkan setiap murid menyertai sekurang-kurangnya satu aktiviti sukan di sekolah. Dasar ini menyokong pelaksanaan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang memberi tumpuan ke arah melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Dasar ini selaras dengan Dasar Sukan Negara yang memberi penekanan kepada Sukan Untuk Semua dan Sukan Untuk Kecemerlangan. Dasar ini memberi perhatian yang utama kepada murid yang kurang aktif supaya mereka melibatkan diri dalam aktiviti sukan. Pada masa yang sama, bakat murid yang berpotensi akan digilap dan dibangunkan melalui Sukan Prestasi Tinggi Sekolah (SPTS).

Program 1M1S berjalan seperti ketetapan berikut.

Hari     : Setiap hari Rabu
Murid  : Murid Tahap 2 (Tahun 4,5 dan 6)
Waktu  : 4:00 petang hingga 5:00 petang (Selepas waktu KOKO)

Sehunbungan dengan itu, pihak sekolah memohon kerjasama ibubapa dan penjaga memastikan kehadiran. Setiap kehadiran dan penglibatan murid akan diambil kira sebagai markah akhir tahun.