Majlis Penyerahan ABM Matematik

Matematik merupakan salah satu ilmu yang sangat berguna dalam kehidupan seharian. Sepanjang hari, hidup kita sentiasa berhadapan dengan matematik. Jesteru itu, satu usaha telah dilakukan bagi meningkatkan lagi minat terhadap warga SK Taman Bukit Mewah terhadap penguasaan matematik dengan menggunakan Alat Bantu Mengajar (ABM). Majlis Penyerahan ABM Matematik kepada pihak sekolah bagi memudahkan lagi penguasaan matematik dikalangan pelajar. Selain daripada itu, para pelajar juga didedahkan dan diajar cara-cara penggunaannya dengan berkesan dan cepat.