LDP-Etika Kerja Dalam Islam

Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) yang bertemakan "Etika Kerja Dalam Islam" telah disampaikan oleh En. Mohd Hanafi Bin Abd. Rahman dari Sektor Pendidikan Islam, JPN Johor. LDP pada kali ini adalah bertujuaan memberi pendedahan kepada guru-guru tentang etika-etika bekerja yang dituntut oleh Islam.