Post Mortem Bersama Pelajar

Buat pertama kalinya post mortem UPPM 2 bersama-sama pelajar telah dijalankan pada 23 Jun 2011 baru-baru ini. Tujuan utama post mortem ini dijalankan adalah bertujuan memberi pendedahan tentang kekuatan serta kelemahan pelajar-pelajar semasa menjawab UPPM 2 baru-baru ini. Selain daripada itu, pelajar-pelajar juga diajar oleh guru-guru subjek masing-masing tentang cara yang terbaik untuk menyelesaikan soalan-soalan yang sukar seterusnya memotivasikan pelajar-pelajar untuk memperbaiki kelemahan bagi menduduki peperiksaan yang akan datang.