Taklimat Pengaktifan Otak Tengah

Mengaktifkan otak tengah merupakan satu cara yang terbaik untuk menghubungkan antara otak kiri dan otak kanan. Ribuan terima kasih diucapkan kepada syarikat "U plus Mind" kerana melapangkan masa memberi taklimat mengenai peri pentingnya penggunaan otak tengah. Selain daripada itu, syarikat ini juga telah memberikan khidmat kepakaran mereka untuk mengaktifkan otak tengah 20 murid dari SK Taman Bukit Mewah dengan percuma. Diharap dengan adanya kepakaran dari "U Plus Mind" ini dapat meningkatkan lagi potensi murid-murid SK Taman Bukit Mewah dan seterusnya membantu meningkatkan kecemerlangan SK Taman Bukit Mewah......