Pemulangan Dan Pemberian Buku Teks

Pemulangan buku teks tahun 2011 dan pemberian buku teks tahun 2012 akan diadakan seperti ketetapan berikut:

Tahun  Hari Tarikh
1 Khamis 3 November 2011
2 Rabu 2 November 2011
3 Rabu 2 November 2011
4 Selasa 1 November 2011
5 Isnin 31 Oktober 2011
6 Isnin 31 Oktober 2011

Sehubungan dengan itu, pihak sekolah memohon ibubapa/penjaga memberi kerjasama kepada anak/tanggungan bagi melicinkan lagi proses pemulangan dan pemberian skim buku teks.

Bagi pelajar-pelajar yang telah menghilangkan atau merosakkan buku teks pinjaman SPBT, mereka dikehendakimenggantikan buku teks tersebut dalam bentuk buku teks judul yang sama ataupun dalam bentuk wang tunai.