Pengurusan Jenazah

Bengkel Pengurusan Jenazah kepada pelajar-pelajar tahun 6 merupakan satu lagi program yang diadakan selepas UPSR. Melalui bengkel ini, banyak ilmu yang bermanfaat ditimba tentang cara-cara pengurusan jenazah sama ada jenazah lelaki dan wanita. Selain dari itu, pelajar juga turut didedahkan dengan cara mandian dan mempelajari solat jenazah.