Permainan Dalaman

Permainan Dalaman merupakan salah satu aktiviti yang telah dirancangkan selepas pelajar menduduki peperiksaan UPSR. Aktiviti permainan dalaman ini telah dijalankan pada 11 Oktober 2011 baru-baru ini. Aktiviti yang telah dikelolakan oleh Pn Rahimah Bte Mohamad ini telah mendapat sambutan yang begitu hangat sekali oleh semua pelajar tahun 6. Aktiviti ini bertujuan memberi pendedahan dan kepentingan semangat kerjasama, meningkatkan tahap disiplin diri serta keyakinan diri pelajar.