Measurement and Properties Of Materials

Bagi tahun 4, Aktiviti yang telah dijalankan merupakan aplikasi tentang topik-topik yang telh mereka pelajari di dalam kelas. Tujuan utama aktiviti ini diadakan adalah untuk memberi pendedahan tentang cara-cara pengukuran yang betul dan mengetahui sifat-sifat bahan atau objek dengan lebih mendalam secara praktikal.