Pertandingan Payung Terjun

Pertandingan Payung Terjun ini hanya terbuka kepada pelajar tahun 5 sahaja. Pertandingan ini bertujuan mengasah kreativiti dan mengadaptasikan kemahiran yang sedia ada bagi memperolehi hail yang diharapkan. Pertandingan Payung Terjun ini telah dijalankan pada 19 Julai 2012 dan sebanyak 21 kumpulan telah terlibat dalam aktiviti ini. Berikut adalah gamabaran sekitar aktiviti ini.