Pertandingan Mereka Model Roket

Pertandingan Mereka Dan Melancar Model Roket adalah merupakan salah satu ativiti Minggu Sains yang begitu diminati oleh pelajar-pelajar terutamanya pelajar tahun 6. Tujuan utama aktiviti ini diadakan adalah untuk memberi pendedahan kepada pelajar tentang konsep daya, ketepatan masa dan kestabilan serta kreativiti mereka dalam mereka bentuk model roket. Berikut adalah gambaran sekitar aktiviti tersebut.