Minggu Pusat Sumber

Pusat Sumber Sekolah merupakan salah satu nadi utama yang menjamin keberhasilan pelajar dan kecemerlangan pelajar. Selain mewujudkan prasarana Pusat Sumber yang sesuai dan menarik, minat para pelajar untuk mengunjungi Pusat Sumber juga haruslah sentiasa disemai dan dipupuk dari masa ke semasa. Tujuan utama Minggu Pusat Sumber ini diadakan adalah menambah pengetahuan pelajar mengenai Pusat Sumber Sekolah, Menarik minat pelajar untuk mengunjungi seterusnya menggunakan Pusat Sumber Sekolah dengan berkesan, melatih para pengawas Pusat Sumber Sekolah untuk menganjurkan dan mengendalikan program dan menambah bilangan koleksi di Pusat Sumber Sekolah.