Sekitar Perasmian Minggu Matematik 2012

Minggu Matematik merupakan salah satu program tahunan yang bertujuan untuk menyemai dan menanam minat pelajar terhadap matapelajaran yang boleh dikatakan sangat penting dalam kehidupan seharian. Selain daripada itu, melalui program ini ia dapat membina pemahaman murid tentang konsep nombor, kemahiran asas dalam pengiraan, memahami idea matematik yang mudah dan berketrampilan mengaplikasikanpengetahuan serta kemahiran matematik secara berkesan danbertanggungjawab dalam kehidupan seharian. Berikut adalah gambaran tentang perjalanan program ini.