Penyampaian Hadiah Pelajar Nilam

Membaca merupakan salah satu amalan yang sangat dititikberatkan dalam menentukan kejayaan seseorang. Dengan membaca para pelajar dapat menambahkan pengetahuan dan mendalami ilmu yang telah sedia ada. Untuk menarik minat pelajar membaca, Unit Pusat Sumber Sekolah (PSS) menganjurkan satu pertandingan bagi menghargai pelajar yang banyak membaca melalui Anugerah Nilam pada setiap bulan.  Berikut adalah beberapa pelajar yang berjaya menjadi pelajar terbanyak membaca buku pada bulan Mac 2012.