Teknik Menjawab - Bahasa Inggeris


Pihak Sekolah dan Panitia Bahasa Inggeris telah mengadakan Bengkel Teknik Menjawab Soalan Bahasa Inggeris pada minggu lepas. Tujuan utama bagi menambahkan lagi pemahaman serta pengetahuan pelajar-pelajar tahun 6 yang bakal menghadapi peperiksaan pada bulan september nanti. Selain dari pelajar-pelajar tahun 6, semua guru dibawah Panitia Bahasa Inggeris juga turut terlibat dalam bengkel ini.